naar inhoud

Drankvergunning - evenementen/fuiven

Verkoop alcoholische dranken

Bij een fuif of een ander evenement hoort dikwijls alcohol. Als organisator van een evenement moet je rekening houden met een aantal wettelijke voorschriften:

  • Je mag geen alcohol schenken aan iemand jonger dan zestien jaar.
  • Je mag geen sterkedrank schenken aan iemand jonger dan achttien jaar.
  • Je mag geen alcohol schenken aan iemand die duidelijk dronken is.
  • Je mag geen uitdaging voorstellen of aanvaarden die tot dronkenschap kan leiden.

Wat is sterke drank?

Het antwoord op die vraag heeft niet alleen met het alcoholpercentage te maken, maar ook met het verschil tussen gegiste en gedistilleerde dranken.

  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 volumeprocent (% vol) gedistilleerde alcohol bevatten, zijn sterke dranken. Voorbeelden zijn wodka, rum, cognac, whisky, gin en jenevers, maar ook aperitiefdranken zoals pisang en passoa.
  • Als limonade of een andere niet-alcoholische drank wordt gemengd met een gedistilleerde alcoholische drank, wordt dat mengsel ook als sterke drank beschouwd. Voorbeelden zijn alcoholpops en cocktails zoals whisky-cola, gin-tonic en mojito.
  • Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 % vol zijn sterke dranken.

Wat is geen sterkedrank?

Bieren, wijnen en tussenproducten zoals porto en martini zijn gegiste dranken. Gegiste dranken worden pas beschouwd als sterkedrank als ze een alcoholgehalte van minstens 22 % vol bevatten. Dat kan je bereiken door bijvoorbeeld alcohol toe te voegen of de drank extra te laten gisten. Ook als een drank na de gisting wordt gestookt (distilleren), stijgt het alcoholpercentage en valt ze onder de gedistilleerde dranken. Zo is cognac bijvoorbeeld het distillaat van bepaalde witte wijnen.

Voorbeelden van alcoholische dranken

We vermelden telkens het alcoholpercentage en of ze al dan niet als sterkedrank worden beschouwd.

Soort drank Vol % alcohol Sterke drank
Alcoholpops 5-7 en hoger JA, meestal
Amaretto 25 JA
Champagne 12 NEE
Cider 3-8,5 NEE
Citroenjenever 30 JA
Cognac 40 JA
Cubanisto 5,9 NEE
Desperados 5,9 NEE
Gin 37,5 JA
Glühwein 8,5-13 NEE
Grand Marnier 40 JA
Jägermeister 35 JA
Leffe Blond 6,6 NEE
Martini 15 NEE
Pils 5 NEE
Porto 18-20 NEE
Tequila 38 JA
Triple Sec 15-40 JA
Westmalle Tripel 9,5 NEE
Whisky 40 JA
Witte wijn 12 NEE
Wodka 35-70 JA

Wanneer vergunning 'schenken alcoholische dranken' aanvragen?

Bij alle evenementen waar er sterke dranken worden aangeboden.
De aanvraag gebeurt via de meldingsfiche van je evenement.

Machtiging alcohol gebruik op openbaar domein

Van zodra er alcoholische dranken worden verbruikt op openbaar domein op het grondgebied van Diksmuide (centrum en dorpen) moet er een machtiging alcohol gebruik op openbaar domein aangevraagd worden. Dit geldt zowel voor sterke dranken als niet sterke dranken. Deze aanvraag gebeurt ook via de meldingsfiche.

Hoe aanvragen

De drankvergunning wordt automatisch aangevraagd via de meldingsfiche voor evenementen