naar inhoud

Retributie op het behandelen van een aanvraag van een conformiteitsattest

Een conformiteitsattest draagt er toe bij dat verhuurde en te huur aangeboden woningen aan een aantal minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen voldoen.  Sinds 01/01/2022 mag de gemeente een vergoeding vragen voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest.

De retributie is op het moment van de aanvraag van het conformiteitsattest verschuldigd.