naar inhoud

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen goed voor de aanslagjaren 2022-2025

Om de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de Stad Diksmuide te bewaken om het grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners van de stad te vrijwaren keurde de gemeenteraad op 29/03/2021 een reglement inzake het heffen van een belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen goed voor de aanslagjaren 2022-2025.

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar