naar inhoud

Premies (€) en ondersteunende maatregelen

Doen in Diksmuide - overzicht premies

Om een nieuwe dynamiek in de handelskern van de binnenstad te creëren heeft de stad Diksmuide een aantal groeitrajecten op maat van jonge, startende én bestaande ondernemers uitgewerkt. We bieden je de kans om op een toegankelijke en financieel aantrekkelijke manier een commercieel pand in de handelskern te gebruiken.

Via de pop-up-, starters- en vestigingstrajecten kunnen ondernemers die een vestiging openen in het kernwinkelgebied van de stad Diksmuide (zie kaart hiernaast) naast een éénmalige premie ook een deel van hun jaarlijkse huurprijs recupereren.

Bekijk snel voor welk traject jij in aanmerking komt (zie overzicht hiernaast), of neem contact op met dienst lokale economie via lokale.economie@diksmuide.be of 051/793031

Voor wie

De premies kunnen worden aangevraagd door iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de hand van een huurovereenkomst of eigendomstitel kan aantonen dat hij:

-  Uitbater wordt van een handelszaak in een door hem gehuurd leegstaand handelspand in het handelscentrum


- Een bestaande handelszaak in het handelscentrum opstart of overneemt

Voorwaarden

Behoren tot de doelgroep : 

-  Het handelspand is gelegen in het handelscentrum en geregistreerd in de pandendatabank BizLocater

- Het gaat om een leegstaand handelspand in het handelscentrum

- Afhankelijk van het gekozen traject moet de huurder of eigenaar het handelspand voor een bepaalde periode zonder onderbreking gebruiken voor de uitbating van de handelszaak. De looptijd wordt aangevat na uitbetaling van de (eerste) premie(s).
      * POP-UP TRAJECT: minimum 2 maanden
      * STARTERSTRAJECT: minimum 12 maanden
      * VESTIGINGSTRAJECT: minimum 36 maanden

- De pop-up-, starters of de vestigingspremie kan onder bepaalde voorwaarden al dan niet gecumuleerd worden. Meer informatie over het cumuleren van premies vind je terug in Artikel 3.4 van het premiereglement.

Hoe aanvragen

Vul het online aanvraagformulier in of neem contact op met dienst lokale economie via lokale.economie@diksmuide.be of 051/793031.

Reglement

zie reglement hiernaast 

E-loket

  • Aanvraagformulier premie in kader van het project DOEN IN DIKSMUIDE

    Formulier