naar inhoud

Fietsstraten

Naast alle fietsstraten die binnen de fietszone liggen in het stadscentrum, telt Diksmuide nog een aantal fietsstraten:

  • Tuinwijk (stuk éénrichtingsstraat richting Esenweg)
  • Grauwe Broedersstraat ( Tussen Oostvesten en Laure Fredericqlaan)
  • Maagdhoek
  • Kruisstraat (deel binnen bebouwde kom in Esen)

Belangrijkste spelregels fietsstraat

  • De snelheid is beperkt tot maximum 30 km/uur;
  • Gemotoriseerd verkeer mag geen fietsers inhalen;
  • Fietsers mogen de volledig breedte van de weg (eenrichtingsstraat) of de rechterhelft van de rijbaan (tweerichtingsstraat) gebruiken;
  • Voorrangsregels blijven gelden, fietsers verlenen dus nog steeds voorrang van rechts aan andere weggebruikers en stoppen aan het zebrapad als een voetganger wil oversteken.