naar inhoud

Feest- en evenementenmateriaal UiTleenpunt Magazijn

Verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk kunnen allerlei materialen ontlenen voor activiteiten:

tafels, stoelen, nadars, vlaggen, vlaggenmasten, borden, tassen, bekers ...
Een overzicht van het materiaal vind je in het aanvraagformulier onderaan deze pagina. 

Ook de herbruikbare bekers en de fuifkoffer kun je in het magazijn ontlenen.

Voorwaarden

Commerciële organisaties en privépersonen komen niet in aanmerking.
De activiteiten moeten plaatsvinden in Diksmuide. 

Hoe aanvragen

Vul het formulier onderaan deze pagina in, kom langs bij het magazijn tijdens de openingsuren, of stuur een e-mail naar magazijn@diksmuide.be. Doe dit zeker tijdig, wie het materiaal eerst aanvraagt krijgt uiteraard de voorkeur. Pas na bevestiging van het magazijn is je materiaal definitief aangevraagd. Dit gebeurt per mail.

Afvalcontainers
Afvalcontainers kunnen ontleend worden maar als vereniging moet je zelf instaan voor afvalzakken en het ophalen van het afval. Wij leveren de containers proper ter plaatse af en verwachten ze dan ook proper terug op te halen.

Bekers

Ook bij ons kunt u terecht voor het ontlenen van herbruikbare bekers. De bekers worden proper en droog terug verwacht, bij niet propere teruggave zijn wij genoodzaakt de kosten voor het reinigen door te rekenen.

Termijn aanvraag

De aanvraag van het ontlenen van materiaal moet ten laatste 14 dagen voor de activiteit de stedelijke technische dienst bereiken. De aanvraag kan niet eerder dan 1 jaar voor de datum van ontlening worden aangevraagd.

Laattijdige aanvragen worden behandeld maar dan wordt een administratieve forfaitaire kostenvergoeding van 25,20 euro opgelegd.

Kostprijs

Het materiaal huren is gratis. Als je een beroep wenst te doen op de stedelijke technische dienst voor levering betaal je 25,20 euro per rit met een maximum van 100,80 euro/activiteit, uitgezonderd voor materiaal dat je onmogelijk zelf kan vervoeren zoals nadars, vlaggenmasten.

Bij verlies of beschadiging van materiaal vragen wij een vergoeding.

Reglement

Zie bijlage.

Bekijk ook

Heb je ook audiovisueel (vb. een beamer en scherm) of klank- en geluidsmateriaal nodig? Klik dan hier voor meer informatie.

E-loket

  • Ontlenen materiaal technische dienst - aanvraag

    Formulier
  • Ontlenen herbruikbare bekers technische dienst - aanvraag

    Formulier