naar inhoud

Eerste hulp bij wegen- en nutsvoorzieningsproblemen

Onze stadsdiensten ontvangen dagelijks heel wat meldingen en vragen over straatverlichting, (water)wegen, fietspaden, vuilnisophaling, grachten ... Verschillende vragen waar verschillende organisaties een antwoord op kunnen bieden. We loodsen je door de meest voorkomende vragen.

Ik merk een probleem op langs de weg of het fietspad

In Diksmuide zijn drie instanties verantwoordelijk voor de wegen: de stad, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg. Check wie de weg beheert en geef je melding rechtstreeks door voor een vlot antwoord op je vraag.

Agentschap Wegen en Verkeer

 • Beheert acht belangrijke assen in onze stad
  • Weg van Esen richting Pervijze (tot Veurne) (N35)
  • Klerkenstraat (Klerken richting Esen) (N301)
  • Schoorbakkestraat (Schore richting Pervijze) N302
  • Alveringemstraat (Alveringem richting Oudekapelle) N319
  • Nieuwpoortstraat (Pervijze richting Nieuwpoort) N355
  • Wijnendalestraat (Beerst richting Torhout) N363
  • Weg van Kaaskerke richting Oudekapelle en Nieuwkapelle (N364)
  • Weg van Woumen tot Leke (N369)
 • Meld een probleem via https://wegenenverkeer.be/contact of westvlaanderen.districtieper@mow.vlaanderen.be.

Vlaamse Waterweg

Stad Diksmuide

Er staat een defecte verlichtingspaal in mijn straat

De openbare verlichting wordt door twee organisaties beheerd: Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Fluvius

 • Beheert alle overige verlichtingspunten.
 • Meld defecte straatverlichting via 0800 63 535 of via fluvius.be (scroll tot ‘storingen en werken’)

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

 • Beheert de verlichting langs alle gewestwegen.
 • Je herkent verlichtingspalen aan de ‘G’ en een reeks van vier cijfers in horizontale en verticale richting.
 • Meld een defect via meldpuntwegen.be.

Het drinkwater smaakt raar

Twee instanties staan in voor het drinkwaternet: De Watergroep en IWVA (in beperkte mate).

De Watergroep

IWVA

 • Beheerder van het drinkwater in Lampernisse, Oostkerke, Pervijze en Stuivekenskerke.
 • Meld een probleem via 058 53 38 33 of info@iwva.be.

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties, afhankelijk van de categorie van de waterloop. Je kunt de beheerder zelf opzoeken via
https://www.vlaanderen.be/beheer-van-de-onbevaarbare-waterlopen

Mijn vuilnis werd niet meegenomen

Verschillende instanties staan in voor de ophaal van huisvuil, PMD, papier en karton, GFT of glas.

 • Problemen met je PMD, papier en karton of GFT? Neem dan contact op via info@ivvo.beof 057 21 41 60.
 • Problemen met je huisvuil, is de glasbol vol of wil je zwerfvuil melden? Neem dan contact op via milieu@diksmuide.be of 051 79 31 40.

Ik wil een elektriciteitsstoring of gasgeur melden

Fluvius beheert ons elektriciteits- en gasnet. Meld een elektriciteitsstoring via 078 35 35 00. Ruik je gas in of rond je woning? Bel dan naar 0800 65 0 65.

Mijn afvoer zit verstopt

Fluvius beheert de riolen in onze stad. Merk je een probleem op in jouw woning? Bepaal dan eerst of het probleem zich op het rioleringsnet in de straat voordoet, of op je privédomein.

 • Voor problemen op het openbaar domein komt Fluvius gratis ter plaatse.
 • Voor private problemen rekent het nutsbedrijf een verplaatsingsvergoeding aan, en moet je nadien nog een loodgieter of ontstoppingsdienst inschakelen.

Meer info via www.fluvius.be/nl/thema/storingen-en-werken/storing-riolering of via de storingslijst 078 35 35 00.

Tip: zorg altijd voor een duidelijke plaatsbeschrijving van je melding en bezorg indien mogelijk een adres of foto.

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meld je onmiddellijk via het noodnummer 101.

Geraak je er niet helemaal wijs aan uit of heb je bijkomende vragen? Onze stadsdiensten helpen je met de glimlach verder. Neem contact op via 051 79 31 00, technische.dienst@diksmuide.be of de Facebookpagina ‘Stad Diksmuide’.