naar inhoud

Onze missie

Klaprozen

Het lokaal dienstencentrum De Klaproos is een anker in de buurt en heeft een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking in en met de nabije omgeving van de gebruikers. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht woonplaats, leeftijd, interesses, godsdienstige overtuiging of sociale en financiële mogelijkheden. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor kwetsbare personen, ouderen en mantelzorgers en houden maximaal rekening met hun wensen en mogelijkheden. We trachten hun algemeen welzijn en levenskwaliteit te ondersteunen of te verbeteren. Met het lokaal dienstencentrum De Klaproos versterken we het zelfzorgvermogen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk door ontmoeting en ontspanning aan te bieden. Om dit te bereiken organiseren we recreatieve, vormende en informatieve activiteiten en bieden we een aanbod van dienstverlening aan. We werken mee aan het realiseren van een zorgzame buurt, het versterken van sociale binding en het organiseren van buurtgerichte zorg. We helpen mee te zorgen voor een buurt waar er samenhorigheid en samenwerking is, waar men de kansen en mogelijkheden van de buurt optimaliseert. We merken noden en problemen op, melden en signaleren deze aan relevante actoren en bieden de nodige informatie aan.

Openingsuren & contact

LDC De Klaproos

Tel.
051 43 44 34 / 0491 61 36 15
e-mail
deklaproos@wzccassiers.be
Open vandaag: 8 tot 12.30 uur & 13.30 tot 17 uur