naar inhoud

Seniorenwoningen

Het Sociaal Huis beschikt over een aantal seniorenwoningen.

Seniorenwoningen zijn individuele woongelegenheden voor zelfstandig wonende senioren.

Elke aanvraag tot huren van een seniorenwoning wordt individueel onderzocht en behandeld door het Sociaal Huis.

Voorwaarden

-        Inschrijving in het bevolkings-of vreemdelingenregister van de stad Diksmuide

De  kandidaat-huurder dient ingeschreven te zijn in het bevolkings-of vreemdelingenregister van de stad Diksmuide in de 3 jaar voorafgaand aan de toewijzing.

-        Leeftijdsvoorwaarde

De kandidaat-huurder moet ten minste 60 jaar oud zijn op het ogenblik van inschrijving. De woningen worden voorbehouden aan alleenstaande 60-plussers en echtparen waar de gecumuleerde leeftijd van de partners 120 jaar is.

Hoe aanvragen

Een inschrijving gebeurt in het Sociaal Huis.

Indien de kandidaat voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, wordt hij ingeschreven op de wachtlijst en ontvangt hij een inschrijvingsbewijs.