naar inhoud

Ouderenwoningen

Ouderenwoningen ( of seniorenwoningen) zijn individuele woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Deze woningen worden verhuurd volgens de federale woninghuurwet (verhuring voor 1/1/2019) en het Vlaamse woninghuurdecreet (verhuring vanaf 1/01/2019).

Met deze ouderenwoningen wil het Sociaal Huis een sociaal woningaanbod bieden als aanvulling op de private en sociale huurmarkt.

Voor wie

Dit aanbod richt zich naar ouderen die het gevoel hebben dat hun huidige woning niet langer voldoet aan hun behoeften: te ver van dienstverlening, te groot, te veel trappen, te duur, ...

Omdat het Sociaal Huis steeds extra ondersteuning wil bieden aan wie het (financieel) iets moeilijker heeft in onze samenleving, wordt er gewerkt met een puntensysteem om te bepalen wie een vrijgekomen woning als eerste aangeboden krijgt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ouderenwoning moet je voldoen aan twee voorwaarden. De leeftijdsvoorwaarde en de verblijfsvoorwaarde.


Leeftijdsvoorwaarde:

Je hebt de leeftijd van 65 jaar bereikt.
Bij een koppel is het voldoende wanneer één van beide partners 65 jaar is.


Verblijfsvoorwaarde:

- je bent inwoner van Diksmuide

of

- je kan aantonen dat je een band hebt met Diksmuide

Je komt in aanmerking als je in de laatste 30 jaar ten minste 5 jaar in Diksmuide woonde. Of wanneer je familie hebt, tot de 2e graad, die in Diksmuide woont. Dit zijn bijvoorbeeld je ouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen.

Hoe aanvragen

Mocht je meteen willen inschrijven dan vind je op deze pagina alvast het inschrijvingsformulier.

We geven je graag ook een woordje uitleg over onze ouderenwoningen en waar deze gelegen zijn. Dit kan via een afspraak, telefonisch of via e-mail. Onze contactgegevens kan je rechts bovenaan deze pagina terugvinden.