naar inhoud

Onze missie & visie

verschillende (gekleurde) handen in een boom

Onze missie 

Het lokaal dienstencentrum Ten Patershove is een anker in de buurt en heeft een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking in en met de nabije omgeving van de gebruikers.

Wij zijn er voor iedereen, ongeacht woonplaats, leeftijd, interesses, godsdienstige overtuiging of sociale en financiële mogelijkheden. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor kwetsbare personen, ouderen en mantelzorgers en houden maximaal rekening met hun wensen en mogelijkheden. We trachten hun algemeen welzijn en levenskwaliteit te ondersteunen of te verbeteren.

Met het lokaal dienstencentrum Ten Patershove versterken we het zelfzorgvermogen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk door ontmoeting en ontspanning aan te bieden. Om dit te bereiken organiseren we recreatieve, vormende en informatieve activiteiten en bieden we een aanbod van dienstverlening aan.

We werken mee aan het realiseren van een zorgzame buurt, het versterken van sociale binding en het organiseren van buurtgerichte zorg. We helpen mee te zorgen voor een buurt waar er samenhorigheid en samenwerking is, waar men de kansen en mogelijkheden van de buurt optimaliseert.

We merken noden en problemen op, melden en signaleren deze aan relevante actoren en bieden de nodige informatie aan. 

Onze Visie 

Om onze missie te ondersteunen wordt er vertrokken vanuit de integrale benadering van de gebruiker. We stimuleren en motiveren iedereen om hun competenties en talenten te benutten. We worden gekenmerkt door openheid en respect voor de keuzes van onze gebruikers.

Vrijwilligers vormen de hoeksteen van de werkingen en helpen ook de werking uit te bouwen. Door het vrijwilligerswerk wordt hun zelfwaarde versterkt. 

Door de laagdrempeligheid en nabijheid van het lokaal dienstencentrum zijn we in de mogelijkheid om informele en formele zorg te verbinden en gebruikers zo de juiste ondersteuning aan te bieden of hiernaartoe te leiden. We bieden steeds een afgestemd aanbod op de noden van de gebruikers aan en werken preventief

Het lokaal dienstencentrum kan zich aanpassen aan de context van de buurt en organiseert zijn werking in functie van de buurt. We dragen participatie en betrokkenheid van alle actoren hoog in het vaandel.

Openingsuren & contact

LDC Ten Patershove

Tel.
051 79 32 80
e-mail
tenpatershove@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 13 tot 16.30 uur