naar inhoud

Beoordelingsprocedure en adviescriteria bij uitbreidingsrondes kinderopvangplaatsen

Deze criteria en procedure werden opgemaakt in overleg met het lokaal overleg kinderopvang en goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 december 2020.