naar inhoud

Openbaarheid van bestuur - OCMW

Het decreet van 26 maart 2004 over openbaarheid van bestuur regelt de actieve en passieve openbaarheid met betrekking tot bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een overheid, in dit geval het OCMW.

 

Actieve en passieve openbaarheid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid.

 

Actieve openbaarheid

Het OCMW neemt zelf initiatieven om de burger te informeren over het OCMW-beleid (inlichtingen over de werking en de structuur van het OCMW, via oa de website, ...).

 

Passieve openbaarheid

De burger kan zelf aan het OCMW verzoeken bepaalde bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.

 

Aanvraagprocedure (passieve) openbaarheid van bestuur

Je richt je aanvraag schriftelijk aan de OCMW-secretaris. Dit kan per brief en per e-mail, of je overhandigt ze persoonlijk aan de onthaalbalie in het Sociaal Huis.

 

Contactgegevens

OCMW Diksmuide

Sociaal Huis, Ijzerheemplein 4, 8600 Diksmuide, secretaris@ocmw.diksmuide.be 

 

Je aanvraag bevat volgende zaken:

Je naam en correspondentieadres;

De aangelegenheid waarover het gaat en, indien mogelijk, de specifieke bestuursdocumenten waarover de aanvraag gaat;

 

Welke vorm van openbaarheid je wenst (inzage, uitleg, afschrift);

 

De reden van je aanvraag;

Indien het om gevoelige informatie gaat, zoals privacy-gegevens en commerciële of industriële informatie, voeg je het bewijs toe dat de persoon van wie de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan.

 

Beroep

Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing in je dossier, kan je beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Je vermeldt dan duidelijk waartegen je beroep instelt en voegt bij jouw beroepsschrift een kopij van jouw oorspronkelijke aanvraag en de beslissing.

 

Contactgegevens

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Afdeling openbaarheid van bestuur

Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Boudewijnlaan 30 bus 20

1000 Brussel

E-loket

  • Openbaarheid bestuursdocumenten - aanvraag inzagerecht

    Formulier

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel.
051 79 32 00
e-mail
secretariaat@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur