naar inhoud

Zittingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW heeft als taak ‘eenieder in menswaardige omstandigheden’ te laten leven en biedt daarom een uitgebreid dienstenpakket aan. De Raad is hierbij het hoogste orgaan van het OCMW en telt in Diksmuide 11 leden. De raadsleden stippelen het beleid uit en vergaderen maandelijks. De vergaderingen van de Raad zijn openbaar.

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel.
051 79 32 00
e-mail
secretariaat@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar