naar inhoud

Zittingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW heeft als taak ‘eenieder in menswaardige omstandigheden’ te laten leven en biedt daarom een uitgebreid dienstenpakket aan. De Raad is hierbij het hoogste orgaan van het OCMW en telt in Diksmuide 11 leden. De raadsleden stippelen het beleid uit en vergaderen maandelijks. De vergaderingen van de Raad zijn openbaar.