naar inhoud

Steun bij beslag op inkomen

In geval van beslag op je inkomen, heb je in principe nog wel recht op dat inkomen, maar je krijgt het niet meer uitbetaald. Omdat je nog recht hebt op een inkomen kan je geen aanvraag doen voor leefloon, maar kan wel de vraag tot financiële tussenkomst bekeken worden.