naar inhoud

Leefloon

Als je geen inkomen hebt of jouw inkomen lager is dan de bedragen die je via deze link kan raadplegen, dan heb je recht op een (gedeeltelijk) leefloon.

Contacteer in dit geval dan de sociale dienst van het OCMW.

Voorwaarden

De aanvrager dient ook nog aan andere voorwaarden te voldoen: 

 

Nationaliteit:

•  de Belgische nationaliteit bezitten,

•  of als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister,

•  of erkend vluchteling

•  of staatsloze

 

Leeftijd:

•  meerderjarig zijn

• of ontvoogd door huwelijk

• of een kind ten laste hebben

• of zwanger zijn

 

Werkbereidheid

 • bereid zijn tot werken, of hiervan vrijgesteld om gezondheids- of billijkheidsredenen (vb.studenten).

 

Rechten

 • al je andere rechten (bv. alimentatie, kinderbijslag, wekloosheidsuitkering, ziekte-uitkering,....) uitputten

Meer info

Het leefloon is de nieuwe term voor het vroegere "bestaansminimum".

 

Iedereen heeft recht op integratie in de samenleving en de OCMW's hebben tot taak deze integratie te garanderen.

 

Mensen die op geen andere wijze aan een inkomen kunnen geraken, kunnen aanspraak maken op een OCMW-uitkering (het leefloon).

 

Voor jongeren van beneden de 25 jaar wordt ook een zogenaamd "geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie" opgemaakt, dit is een contract gekoppeld aan het leefloon. Dit contract tussen het OCMW en de hulpvrager waarin omschrijft de inspanningen en verplichtingen waartoe beide partijen zich engageren met het oog op het realiseren een menswaardig en zelfstandig bestaan.

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

Tel.
051 793 793
e-mail
sociaal.huis@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur