naar inhoud

Voorschotten op uitkeringen

Wanneer sommige uitkeringen op zich laten wachten zoals pensioen, inkomensgarantie, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkering kan het OCMW een voorschot toekennen op deze uitkeringen.  De door het OCMW toegekende voorschotten worden rechtstreeks teruggevorderd van de uitbetalingsinstelling.