naar inhoud

Bemiddeling bij uithuiszetting

Bij een zwaar conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het Vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval eerst het OCMW inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen.

De contactname gebeurt via een brief waarbij het OCMW je uitnodigt een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de eerstelijnsdienst.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker gaat samen met u op zoek naar de meest aangepaste vorm van hulp:

  • het regelen van een afbetalingsplan na bemiddeling met de huisbaas
  • het helpen zoeken naar een nieuwe woning
  • het verlenen van financiële hulp bv. door een principieel akkoord voor een huurwaarborg
  • zoeken van crisisopvang
  • ...