naar inhoud

Lokaal opvanginitiatief

Een Lokaal Opvanginitiatief staat, op vraag van de federale overheid, in voor de opvang van een beperkt aantal kandidaat-politiek vluchtelingen.  OCMW Diksmuide staat in voor de opvang van maximum 32 personen.

De oprichting van het Lokaal Initiatief is het gevolg van de beleidsmaatregel van de federale regering om in de beginfase van de asielprocedure enkel materiële hulpverlening te voorzien aan asielzoekers.

Deze hulpverlening omvat: zorgen voor huisvesting, voeding, medische verzorging, leefgeld, onderwijs, vrijetijdsbesteding, psychosociale begeleiding en uitleg en bijstand over de asielprocedure.

De kandidaat-politiek vluchtelingen kunnen dus in principe enkel nog de aanspraak maken op de materiële hulpverlening van het OCMW waaraan ze worden toegewezen. In sommige gevallen kunnen ze overgaan naar de financiële hulpverlening, dit hangt meestal af van de beslissingen in hun asiel- of regularisatiedossier.

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

Tel.
051 793 793
e-mail
sociaal.huis@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur