naar inhoud

Bemiddeling bij energiefactuur

In geval van niet-betaling van uw energiefactuur mag niet zomaar worden overgaan tot afsluiting van de elektriciteits- en aardgastoevoer. De leveranciers en de netbeheerders moeten een procedure volgen die werd opgelegd door de Vlaamse overheid en die als bedoeling heeft ervoor te zorgen dat afnemers niet zomaar afgesloten worden, met name:

 • het sturen van een herinneringsbrief en een ingebrekestelling bij wanbetaling van de   energiefactuur

 • de voorwaarden bij opzegging van het leveringscontract door een energieleverancier

 • de plaatsing van een budgetmeter voor elektriciteit in geval van wanbetaling

 • de minimale levering van elektriciteit op 10 ampère

 • en de zeer strikte gevallen waarin afsluiting mogelijk is

Dit is een recht voor iedereen.

Alvorens over te gaan tot een afsluiting krijgt de cliënt drie kansen om een betalingsregeling af te spreken met de sociale leverancier. Indien deze drie kansen onbenut blijven of indien men de gemaakte afspraken niet naleeft, kan de Lokale Adviescommissie beslissen af te sluiten.