naar inhoud

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Door het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit kunnen een aantal personen of gezinnen, die behoren tot bepaalde categorieën, een voordeliger tarief genieten dan het commerciële tarief.

Het sociaal tarief biedt het laagste commerciële tarief van elektriciteit en aardgas.

Voor wie

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit wordt toegekend aan de personen die tot een rechthebbende categorie behoren.

Om tot een categorie te behoren, moet je:

 1. Hetzij genieten van een specifieke tegemoetkoming van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente:

  • een leefloon;

  • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;

  • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;

  • een voorschot op  een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

 2. Hetzij genieten van een specifieke tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;

  • een inkomensvervangende tegemoetkoming;

  • een integratietegemoetkoming;

  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

  • een tegemoetkoming voor hulp van derden;

  • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds).

 3. Hetzij genieten van een specifieke tegemoetkoming van de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP):

  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);

  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);

  • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

 4. Hetzij een sociale huurder in een appartementsgebouw zijn waarvan:

  • de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie en;

  • waarbij de woningen worden verhuurd voor sociale doeleinden door een sociale huisvestigingsmaatschappij.

Hoe aanvragen

Sinds 2010 past de energieleverancier het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit meestal automatisch toe.

Heb je nog geen sociaal tarief en denk je in aanmerking te komen voor het sociaal tarief? Vraag dan meer informatie in het Sociaal Huis.