naar inhoud

Doorgangswoning

Een “doorgangswoning” is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.

Actueel beschikt Diksmuide over een mogelijkheid tot crisisopvang. De woningen zijn geschikt voor de opvang van samenwonenden, een ouder met kinderen of alleenstaande personen.

Deze opvang wordt georganiseerd voor personen die zich in een precaire woonsituatie bevinden door uithuiszetting, relationele problemen, woonwagenproblematiek, dakloosheid, een woningbrand, …