naar inhoud

Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Zwaar zorgbehoevenden kunnen grote kosten hebben. Sommige van deze kosten worden terugbetaald, andere niet. Deze niet-terugbetaalde kosten zijn vaak deze die gekoppeld zijn aan de niet-medische zorgen. Dankzij het zorgbudget worden deze kosten wel gedeeltelijk vergoed.

Als je in aanmerking komt voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden, krijg je een maandelijkse uitkering van €130.

Voor wie

Volgende zwaar zorgbehoevenden kunnen een aanvraag indienen:

  • mensen die in de thuissituatie verzorgd worden
  • bewoners van een woonzorgcentrum, rusthuis, verzorgingstehuis en psychiatrisch verzorgingstehuis

Voorwaarden

- Aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming

Je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming om een zorgbudget te kunnen krijgen. Aansluiten doe je door de jaarlijkse zorgpremie te betalen aan een zorgkas (als je ouder bent dan 25 jaar). 

- Geen leeftijdsgrens

Er is geen minimum- of maximumleeftijd om dit zorgbudget te kunnen krijgen.

Ook zwaar zorgbehoevenden jonger dan 25 jaar (en dus nog niet aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming) kunnen een aanvraag voor dit zorgbudget indienen bij een zorgkas naar keuze.

- Zwaar zorgbehoevend zijn en dat bewijzen met een attest of meting van je zorgzwaarte (= een "indicatiestelling")

  • in geval van mantel- en thuiszorg word je als zwaar zorgbehoevend beschouwd als je lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen.
    Dat kan je bewijzen aan de hand van
    • een attest dat opgesteld is op basis van een reeds bestaande indicatiestelling
    • aan de hand van een nieuwe indicatiestelling door een gemachtigde indicatiesteller.
  • In geval van residentiële zorg komen alle bewoners van een erkende residentiële voorziening in aanmerking.

Hoe aanvragen

Je dient je aanvraag in bij je zorgkas. Meestal ben je aangesloten bij de zorgkas van jouw mutualiteit, waardoor je de aanvraag voor het zorgbudget kan richten aan jouw mutualiteit.

In uitzonderlijke gevallen kan het Sociaal Huis de indicatiestelling doen.