naar inhoud

Indicatiestelling zorgverzekering

Zwaar zorgbehoevenden kunnen zware kosten hebben. Sommige van deze kosten worden terugbetaald, andere niet. Deze niet-terugbetaalde kosten zijn vaak deze die gekoppeld zijn aan de niet-medische zorgen. Dankzij de zorgverzekering worden deze kosten wel gedeeltelijk vergoed.

Als je in aanmerking komt voor de zorgverzekering, krijg je een maandelijkse uitkering van €130.

Voor wie

Volgende zwaar zorgbehoevenden kunnen een aanvraag indienen:

  • mensen die in de thuissituatie verzorgd worden
  • bewoners van een woonzorgcentrum, rusthuis, verzorgingstehuis en psychiatrisch verzorgingstehuis

Voorwaarden

- in geval van mantel- en thuiszorg word je als zwaar zorgbehoevend beschouwd als je lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen.

Dat kan je bewijzen aan de hand van

  • een attest dat opgesteld is op basis van een reeds bestaande indicatiestelling
  • aan de hand van een nieuwe indicatiestelling door een gemachtigde indicatiesteller.

- In geval van residentiële zorg komen alle bewoners van een erkende residentiële voorziening in aanmerking

Hoe aanvragen

Je dient je aanvraag in bij je zorgkas. Meestal ben je aangesloten bij de zorgkas van jouw mutualiteit, waardoor je de aanvraag voor de zorgverzekering kan richten aan jouw mutualiteit.

In uitzonderlijke gevallen kan het Sociaal Huis de indicatiestelling doen.

Openingsuren & contact

Welzijnsdienst

Tel.
051 793 793
e-mail
sociaal.huis@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 16 tot 19 uur