naar inhoud

Onderwijscheque

bord

Onderwijscheques zijn cheques waarmee schoolfacturen betaald kunnen worden.

Elk rechthebbend kind ontvangt een cheque.

De onderwijscheque bedraagt:

  • voor peuters en kleuters: €40
  • voor leerlingen uit het basisonderwijs: €80
  • voor leerlingen uit het secundair onderwijs: €100

Voorwaarden

  • De leerling is gedomicilieerd in Diksmuide en verblijft legaal op het grondgebied.
  • De leerling loopt school in het peuter-, kleuter-, lager- of secundair onderwijs.
  • Het kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming.

OF

  •  Het gezin is in collectieve schuldenregeling.

Heb je geen recht op de verhoogde tegemoetkoming en ben je niet in collectieve schuldenregeling, maar heb je wel financiële moeilijkheden? Kom dan zeker langs, we kijken wat we voor jou kunnen doen!

Hoe aanvragen

Neem contact op met het Sociaal Huis om de onderwijscheque aan te vragen.

Meer info

Voor meer info zie folder hiernaast als download.