naar inhoud

Onderwijscheque

bord

Onderwijscheques zijn cheques waarmee schoolfacturen betaald kunnen worden.

Elk rechthebbend kind ontvangt een cheque.

De onderwijscheque bedraagt:

  • voor peuters en kleuters: €40
  • voor leerlingen uit het basisonderwijs: €80
  • voor leerlingen uit het secundair onderwijs: €100

Voorwaarden

  • De leerling is gedomicilieerd in Diksmuide en verblijft legaal op het grondgebied.
  • De leerling loopt school in het peuter-, kleuter-, lager- of secundair onderwijs.
  • Het kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming.

OF

  •  Het gezin is in collectieve schuldenregeling.

Heb je geen recht op de verhoogde tegemoetkoming en ben je niet in collectieve schuldenregeling, maar heb je wel financiële moeilijkheden? Kom dan zeker langs, we kijken wat we voor jou kunnen doen!

Hoe aanvragen

Heb je een brief ontvangen dat jouw kind recht heeft op onderwijscheques?                     

Kom dan langs bij het Sociaal Huis. Je krijgt de onderwijscheque mee naar huis.

Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming, maar geen brief ontvangen?                     

Kom dan langs bij het Sociaal Huis. Je krijgt jouw onderwijscheque mee. 

Zit je in collectieve schuldenregeling?

Kom dan langs bij het Sociaal Huis met een attest dat je in collectieve schuldenregeling zit. Je krijgt jouw onderwijscheque mee.

Heb je financiële moeilijkheden?

Kom dan langs bij het Sociaal Huis, we kijken of we iets voor je kunnen doen.

 

De onderwijscheque kan afgehaald worden vanaf 1 augustus 2018.

Meer info

Voor meer info zie folder hiernaast als download.