naar inhoud

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (ZOZ)

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden) is hulp die wordt gegeven aan iemand die door ziekte een verminderde zelfredzaamheid heeft. Afhankelijk van hoe veel je zelfredzaamheid is verminderd zijn er een aantal sociale en financiële voordelen zoals: een parkeerkaart, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, enzoverder.

Om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Specifiek zal de arts van het FOD DG Personen met een handicap evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van volgende activiteiten:

  • je verplaatsen
  • eten bereiden en eten nuttigen
  • je verzorgen en aankleden
  • je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  • gevaar inschatten en vermijden
  • contacten onderhouden met andere personen

Voor wie

Als je 65 jaar of ouder bent

EN

Als je handicap jouw zelfredzaamheid beperkt, dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zie de puntjes hierboven).

Opgelet! Vooraleer de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aan te vragen moet je eerst de volgende zaken aangevraagd hebben:

- Een rustpensioen of een overlevingspensioen;

en/of

- De inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan een aanvulling zijn op dit pensioen of die IGO.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt elektronisch en kan je zelf indienen via je identiteitskaart en pin-code door te surfen naar www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood. Je kan hierbij ondersteuning vragen aan het Sociaal Huis of aan de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit. Na het invullen van de vragen, wordt jouw vraag doorgestuurd naar je behandelend arts. Deze arts moet de documenten verder invullen. Daarna beslist het medisch centrum van de federale overheidsdienst over jouw erkenning als persoon met een handicap. Het zal uiteindelijk je zorgkas zijn die laat weten of je al dan niet een zorgbudget zal ontvangen.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart mee.

Als je je niet kan verplaatsen mag iemand anders de aanvraag voor jou doen.