naar inhoud

Voorschot op onderhoudsgeld (DAVO)

DAVO is de dienst voor alimentatievorderingen.

Je kan bij DAVO terecht als je
- hulp wenst bij het invorderen van onderhoudsgeld en achterstallen
- voorschotten op onderhoudsgeld voor jouw kinderen wil ontvangen

DAVO betaalt enkel voorschotten op onderhoudsgeld uit voor kinderen.
DAVO betaalt geen voorschotten uit op achterstallen.

Het voorschot dat DAVO betaalt is gelijk aan het bedrag vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of notariële akte en bedraagt maximum 175 euro per maand per kind. 

Voorwaarden

Om voorschotten op alimentatiegeld te ontvangen, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Je moet je woonplaats in België hebben
 • Het onderhoudsgeld werd in de periode van 12 maanden voor de aanvraag, ten minste 2 maal niet of niet volledig betaald.
 • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een beslissing van de rechter of in een overeenkomst.
 • In 2015 mag het nettobedrag van uw maandelijkse bestaansmiddelen niet hoger zijn dan 1800 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 66 euro per kind dat u ten laste heeft.
  De maandelijkse bestaansmiddelen kunnen zijn:
  - een beroepsinkomen, verhoogd met vakantiegeld en premies
  - een werkloosheidsuitkering
  - een invaliditeitsuitkering
  - een leefloon
  - …

Hoe aanvragen

Je kan hulp vragen aan het DAVO door het formulier in bijlage in te vullen.

Als je hierbij hulp wenst, kan je langskomen bij het Sociaal Huis.

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

Tel.
051 793 793
e-mail
sociaal.huis@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 16 tot 19 uur