naar inhoud

Parkeerkaart voor personen met een handicap

De parkeerkaart voor personen met een handicap is een kaart die je kan gebruiken bij het parkeren. De kaart is persoonlijk en mag enkel gebruikt worden wanneer je met het voertuig meerijdt.

Met de parkeerkaart mag je
- Parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap. Je herkent deze plaatsen aan het verkeersbord. Meestal staat ook het symbool op de grond.
- Onbeperkt parkeren in de blauwe zone.
- Onbeperkt parkeren op plaatsen waar er betalend parkeren is.

Let op!

- Het is verboden te parkeren op plaatsen waar er enkel met bewonerskaart mag geparkeerd worden.
- Sommige gemeenten hebben bijkomende regels. Vraag dit na bij de gemeente.

Belangrijk: Zorg dat de parkeerkaart duidelijk zichtbaar is: leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de rolstoel goed zichtbaar is.

Voor wie

Je hebt recht op een parkeerkaart als je:

- Blijvende invaliditeit hebt:

  • invaliditeit van de benen: 50% of meer 
  • andere invaliditeit: 80% of meer

- Oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer

- Volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd

- Gezondheidstoestand vermindert je zelfredzaamheid of mobiliteit

  • als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit)
  • als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie “verplaatsing” of “mobiliteit en verplaatsing”

Hoe aanvragen

Kom langs bij het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker gaat na of je recht hebt op een parkeerkaart en vraagt de parkeerkaart online aan bij de FOD sociale zekerheid.

Wat meebrengen

- je identiteitskaart

Kan je je moeilijk of niet verplaatsen, dan mag iemand anders de aanvraag indienen. De persoon die in jouw plaats komt, dient:
- meerderjarig te zijn (minimum 18 jaar)
en
-
 jouw identiteitskaart bij zich te hebben