naar inhoud

Hulp bij aanvraag studietoelage

Studietoelage

Een studietoelage (ook bekend als ‘studiebeurs’) is een financiële tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap ter ondersteuning van de studiekosten voor zowel kinderen in het kleuter-, basis-, secundair, hoger als universitair onderwijs.

De aanvraag kan ingediend worden van 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.

Een maatschappelijk werker dient je aanvraag digitaal in. Het voordeel van deze hulp is dat je aanvraag sneller wordt behandeld en uitbetaald. Daarnaast helpen wij je bij onduidelijke brieven en het nasturen van documenten.

Voor wie

  • (Pleeg)ouders van leerlingen of studenten
  • De meerderjarige student

Wat meebrengen

  • Bankrekeningnummer van de ouder en/of van de meerderjarige student
  • Indien je onderhoudsgeld ontvangt/betaalt: alle maandelijkse rekeninguittreksels van onderhoudsgeld die je in 2016 ontvangen/betaald hebt;
  • Indien van toepassing: huurcontract kot;
  • Indien je inkomen sedert 2016 gedaald is, breng je alle inkomstenbewijzen van 2018 binnen.

Openingsuren & contact

Welzijnsdienst

Tel.
051 793 793
e-mail
sociaal.huis@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 16 tot 19 uur