naar inhoud

Abonnement gemeenteraadszittingen

Gotische zaal

Op deze website kun je de agenda's en de verslagen van de gemeenteraad raadplegen. In het stadsmagazine Diksmuide info vind je maandelijks een eigen selectie van markante beslissingen uit de gemeenteraad.

Je kunt je ook abonneren op de volledige documenten van iedere raadsvergadering. Voor 25 euro per jaar krijg je de agenda's en verslagen van de zittingen thuis gestuurd. Bij de meeste agendapunten is wat toelichting voorzien. Wens je deze informatie thuis te ontvangen? Bezorg dan je naam en adres aan de dienst communicatie van de stad Diksmuide, Heernisse 6, 8600 Diksmuide of via e-mail communicatie@diksmuide.be

Kostprijs

Je stort 25 euro (abonnement voor een jaar) op rekening nr. 091-0002166-61 met vermelding van je naam + verslagen gemeenteraadszittingen. Na betaling sturen we maandelijks alle documenten op met de post. Een abonnement loopt gelijk met een kalenderjaar.

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar