naar inhoud

Ambulancedienst

De ambulance dienst ‘100’ wordt uitgebaat en georganiseerd door de brandweerdienst van Diksmuide. Tijdens de weekdagen en dit tussen 7 en 18 uur is er een samenwerking met het personeel van het OCMW-woonzorgcentrum Yserheem. Het brandweerkorps telt zeventien ambulanciers die in het bezit zijn van het brevet ambulancier. Deze leden vormen naar analogie met de brandweer ook een zeswekendienst en staan op zater-, zon- en feestdagen en tijdens de weekdagen na 18 uur en voor 7 uur in voor de uitbating van de ambulance.

Openingsuren & contact

Tel.
058 60 39 50
e-mail
diksmuide@brandweerwesthoek.be