naar inhoud

Brandweer Westhoek - dienstverlening

Besluiten van het zonecollege en de zoneraad

zoneraad.brandweerwesthoek.be

zonecollege.brandweerwesthoek.be

 

Brand en noodsituaties: bel 100

Naast het blussen van branden voert de brandweer overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van 29 november 1967 betreffende de organisatie van de Gemeentelijke en Gewestelijke brandweerdiensten de volgende opdrachten uit:

 • Vervoer van en zorgen aan een verstikte of aan een drenkeling; aanvoer van zuurstof;
 • Ontploffing;
 • Persoon die in een lift is ingesloten;
 • Op een dak gevluchte persoon (inzonderheid wanneer het om een zwakzinnige gaat);
 • Bevrijding van een onder puin of afbraak bedolven persoon;
 • Bevrijding van een onder een voertuig (tram, vrachtwagen, enz…) geklemde persoon;
 • Dringend vervoer van een zieken en van een slachtoffer van een ongeval die zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevindt;
 • Bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon;
 • Bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool);
 • Ophalen van een persoon uit put, kanaal, vijver, enz….;
 • Belemmering op de rijweg, met gevaar voor personen of goederen;
 • Bevrijding van een persoon met een der ledematen geklemd in een machine;
 • Leegpompen van een kelder ingevolge overstroming of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geïnstalleerd is;
 • Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen;
 • Ontsnapping van stoom in een gebouw;
 • Oververhitte verwarmingsketel;
 • Luchtverversering van lokalen waar rook, gas koudmakend mengsel is binnengedrongen;
 • Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert;
 • Interventie bij overstroming of ramp;
 • Neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur;
 • Opsporen van een radioactieve bron die een gevaar voor de bevolking kan opleveren (onder de voorwaarden in gemeen overleg vast te stellen door de Minister van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 28 februari 1963);
 • Onschadelijk maken of vernietigen, (eventueel met de medewerking van een imker) van wespen en bijennesten of -zwermen die een gevaar meebrengen voor personen.

Openingsuren & contact

Tel.
051 50 19 32
e-mail
diksmuide@brandweerwesthoek.be