naar inhoud

Brandpreventie

Sommige instanties moeten een attest kunnen voorleggen, afgeleverd door de brandweer, in verband met brandpreventie.  Dit attest kan aangevraagd worden ofwel door een schrijven gericht aan de burgemeester, of door het invullen van onderstaand formulier.

In het brandweerkorps van Diksmuide zijn er thans twee leden met het brevet van technicus-brandvoorkoming. Zij geven advies aan de burgemeester nopens bepaalde bouwprojecten inzake de brandveiligheid.
Wie graag een advies van de brandweer inzake brandveiligheid wil krijgen dient eerst een aanvraag te richten aan de burgemeester van Diksmuide. Daarna zal de brandweer je graag advies geven.

Er is steeds een advies van de brandweer nodig bij:

 • De bouw van nieuwe appartementen of verbouwing van bestaande
 • Toepassing van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming
 • Schouwspelzalen
 • Lokalen waar geverfd wordt
 • Herstelplaatsen van voertuigen en garages
 • Publiek toegankelijke gebouwen
 • Logiesverstrekkende bedrijven;kampeerterreinen
 • Ziekenhuizen, rusthuizen, serviceflats …..
 • Onderwijs
 • Openluchtmanfestaties
 • Voorzieningen voor gehandicapten, jeugd, welzijnswerk, persoonsgebonden aangelegenheden,…;
 • Studentenkamers, kindercrèches, minicrèches…
 • enz

Openingsuren & contact

Tel.
058 60 39 50
e-mail
diksmuide@brandweerwesthoek.be