naar inhoud

Schade door vossen - melding

Schade aan kleine huisdieren veroorzaakt door vossen komt de laatste jaren regelmatig aan de orde, vooral in streken waar de soort tot voor kort nauwelijks of niet voorkwam. Uit de voorlopige onderzoeksresultaten van het INBO blijkt dat de vossendichtheid in Vlaanderen, in vergelijking met buurlanden, zeker niet als ‘ongewoon' of ‘abnormaal' dient beschouwd te worden, en dat de aantallen sinds enkele jaren min of meer gelijk blijven.

Dit neemt niet weg dat vossen voor kleinveehouders onmiskenbaar te duchten rovers zijn, die uiteraard van de aanwezigheid van kleinvee als mogelijke voedselbron dankbaar gebruik zullen maken als de kans daartoe zich aandient. Precies op dit laatste dient men in te grijpen. Concreet betekent dit het voorzien in een degelijke afsluiting, een gesloten volière, of een afsluitbaar nachthok. Ingrijpen op de vossen zelf (door ze te doden) biedt hier géén goed alternatief.

Pluimveeschade door vossen en hoe dit te voorkomen:

‘Een vos is als een kat in een hondenjas' is een treffende uitdrukking om duidelijk te maken dat vossen zeer behendig zijn. Een draadafsluiting van anderhalve meter hoog is nauwelijks een probleem om over te springen, of, zeker als de draad niet echt strak is gespannen, gewoon over te klauteren.

Hoe aanvragen

Heeft u schade door vossen?

U kan dit melden bij:
- milieu: martin.deruytter@stad.diksmuide.be, tel 051 79 31 41
- landbouw: rosita.top@stad.diksmuide.be , tel 051 79  32 03
Uw aangifte zal doorgeven worden aan de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Afhandeling

Wie een vos van zijn pluimvee wil weghouden dient dan ook voor één van de volgende oplossingen te kiezen:

1) voorzien in een degelijke omheining:
   - strak gespannen en ongeveer twee meter hoog,
   - onderaan afgewerkt met een betonplaat (of de draad een halve meter ingraven)
   - bovenaan hetzij met een naar buiten overhellend gedeelte,
   - hetzij met een aan de buitenzijde aangebrachte elektriciteitsdraad;
2) een gesloten ren of volière bouwen, dit is mét een ‘dak' (hetzij vast, hetzij in tralie of net);
3) voorzien in een afsluitbaar nachthok, en elke avond consequent de toegang afsluiten.

Hoewel er een aantal piekmomenten schijnen te zijn - enerzijds bij aanhoudende vorst of sneeuw, anderzijds tijdens de opgroeiperiode van de vossenjongen, nl. april-juni - moet benadrukt worden dat schade in principe het ganse jaar door kan optreden.

Verwarring met schade aangericht door honden is echter absoluut niet ondenkbeeldig. Pluimvee met afgebeten kop is in de meeste gevallen wel een goede aanwijzing op vossenschade. Dat daarbij niet alle gedode dieren effectief meteen ook worden meegenomen is een klassiek beeld. Het treedt op als een gecombineerd effect van, enerzijds, de gewoonte van vossen om voorraden aan te leggen, en, anderzijds, een specifiek gedrag dat ‘surplus killing' genoemd wordt. Dit laatste wordt veroorzaakt doordat het instinct van een roofdier ‘abnormaal' sterk wordt geprikkeld bij confrontatie met meerdere paniekerige prooien die niet kunnen wegvluchten.

Bekijk ook

Het meldingsformulier wordt u gratis ter beschikking gesteld of kan worden gedownload via de website www.natuurenbos.be  

Bestrijding, zoals voorzien in het jachtdecreet Art. 22-23, is dus pas mogelijk als voormelde preventie werd aangewend.

De jacht op de vos is toegelaten van 1 oktober tot 14 februari.
Uitzonderingen kunnen enkel door de minister worden toegelaten

Openingsuren & contact

Landbouw

Tel.
051 79 31 90
e-mail
landbouw@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar