naar inhoud

Spreeuw en gaai - verbod op bestrijding

Wildbeheerseenheden willen ondermeer de spreeuw en de gaai bestrijden.  Er is dan ook hiertoe een aanvraag ingediend bij het Diksmuids stadsbestuur om dit ook op haar grondgebied te doen maar dit werd negatief beoordeeld.  Een gemeente kan overigens autonoom beslissen of ze de bestrijding van deze soorten op haar grondgebied zal verbieden.  

Voorwaarden

Het bestrijden van de spreeuwen wordt door de aanvragers gemotiveerd omwille van de schade die wordt aangebracht door deze vogels aan de fruitteelt.  Op het grondgebied van Diksmuide is er echter geen sprake van professionele fruitteelt waar spreeuwen schade kunnen veroorzaken.  Daarenboven kunnen spreeuwen ook van nut zijn, zelfs voor de landbouwers!  Zo eet de spreeuw vele duizenden insecten, vaak soorten die voor het grasland schadelijk zijn.  Als een zwerm spreeuwen neerstrijkt op een grasland worden daar meteen vele kruiwagens insecten naar binnen gewerkt.

Ook de gaai bestrijden kan niet in Diksmuide.  Deze vogel komt maar sporadisch voor in de zeldzame bosgebieden van Diksmuide zodat het bestrijden ervan onzin is, er is immers geen sprake van enige schade die zou veroorzaakt zijn door deze vogelsoort.