naar inhoud

Plattelandspad

Yzerhoevenroute:
start Hoge Brug  -  fietslus van 30,7 km

1. De Blauwe Toren, Joël en Joren Van Coppenolle, IJzerdijk 69 en 71a

Melkveebedrijf met akkerbouw en vleesvarkens. Het melkvee wordt gefokt van kalf tot koe. Dit bedrijf doet ook aan hoevetoerisme. De akkerbouw bestaat uit de teelt van ruwvoeders, zoals maïs en gras, maar men verbouwt ook tarwe en doet aan graszaadvermeerdering. De familie Van Coppenolle koopt biggetjes van 20 kg aan en kweekt ze op tot vleesvarkens van 110 kg. Beide bedrijven maken deel uit van het provinciale netwerk bezoekboerderijen ‘Met de klas de boer op’.

2. ’t Vier Uiterstenhof, Philip en Lien Sinnaeve-Debergh, Tervaetestraat 39

Philip en Lien Sinnaeve-Debergh, Tervaetestraat 39. Bioboerderij. Het grootste deel van de biomelk gaat naar de biokaasboerderij ’t Dischhof. Wat er overblijft, wordt geleverd aan Biomelk Vlaanderen. De koeien worden gemolken met 2 melkrobots, een ingenieus systeem dat de koeien volautomatisch melkt, zowel overdag als ’s nachts. Het bedrijf teelt grasklaver, maïs en triticale (een soort graangewas) als voeder voor de koeien. Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruikt en de koeien grazen verplicht op de wei als de weersomstandigheden dat toelaten.

3. Tervaetehoeve, Pol en Greet Colaert-Dever, Tervaetestraat 37

Gemengd bedrijf bestaande uit melk- en vleesvee, varkens en diverse akkerbouwteelten. Het rundvee graast gedurende lente en zomer op de omliggende weilanden. Alle dieren, zowel varkens als runderen, verblijven op de hoeve van hun geboorte tot ze geslacht worden. De elektriciteit wordt gedeeltelijk gehaald uit zonnepanelen. Het drinkwater voor de dieren bestaat deels uit regenwater dat wordt opgeslagen in een grote ondergrondse regenput en deels uit slootwater dat gezuiverd wordt door een HQ-filtervat met polyethyleen bolletjes en uv-lamp.

4. ’t Lagaenehof, Jan Van Walleghem, Lagaenestraat 1

Gemengd landbouwbedrijf, met melkvee, varkens en akkerbouw. Het melkvee is gehuisvest in een zogenaamde potstal en wordt gemolken in een 2 x 4 visgraat. De melkstand heeft het model van een visgraat, vandaar zijn naam. ’t Lagaenehof houdt ook fokzeugen. Een deel van de biggen worden opgekweekt tot vleesvarken. Het gedeelte akkerbouw bestaat uit wintergranen, suikerbieten, maïs en raaigras voor zaadproductie. Er worden ook bloemkolen gekweekt voor de diepvriesindustrie.

5. Loonbedrijf Filip Dewispelaere, Viconiastraat 35

Loonbedrijf voor landbouwwerken. Een loonbedrijf werkt in opdracht van andere landbouwers. De voorjaarswerken bestaan uit het bemesten en bewerken van de bodem. Daarna wordt er gezaaid of geplant. Tijdens de lente en de zomer wordt er gras met de hakselaar gehakseld en ingekuild. In de zomer gebeurt de oogst van graszaad, koolzaad en oogst men de granen met maaidorsers. Vanaf half september wordt de maïs gehakseld of geoogst met de maaidorser. Die wordt gemalen tot veevoeder of naar de fabriek vervoerd. Tijdens de wintermaanden worden de machines onderhouden.

6.  Hoeve Chris Warlop, Viconiastraat 31

Hier werd flink geïnvesteerd in de varkenshouderij. In het bedrijf is er plaats voor zeugen, biggen en mestvarkens. Daarnaast beschikken we nog over runderen van het wit-blauwe ras. Ons rundvee is bedoeld voor de vleesproductie. Jaarlijks brengt de zoogkoe één kalf ter wereld. De mannelijke kalfjes worden dan verder opgekweekt op het bedrijf. De vrouwelijke kalfjes dienen ter vervanging van de oudere zoogkoeien. Eveneens beschikken we over weide en akkerland waarop suikerbieten, vlas, tarwe, gerst en maïs worden geteeld.

7.  Hoeve Kris Janssens, Dodengangstraat 11

In 2007 werd een biologische mestverwerking gebouwd voor het verwerken van varkens- en rundermest. Het is een biologisch proces waarbij dunne en dikke fractie van elkaar gescheiden wordt. De dikke fractie, die de meeste fosfor bevat, wordt afgevoerd naar een composteerder. De dunne fractie, die de meeste stikstof bevat, wordt verwerkt in een biologisch actief slibproces door middel van nitrificatie (aeroob) en denitrificatie (anaeroob). Bacteriën zetten in aanwezigheid van zuurstof (beluchters) ammoniumstikstof om naar nitriet en nitraat (nitrificatie). Bij afwezigheid van zuurstof worden nitraten omgezet in stikstofgas (denitrificatie) en na verwerking blijft er nog effluent over die een kleine hoeveelheid stikstof en fosfor bevat die kaliumrijk is. Dit effluent wordt opnieuw aangewend op de akkers.

8.  Henk Vanoverbeke, Cayennestraat 11

Gesloten varkensbedrijf. De biggen worden er geboren en opgefokt tot slachtrijpe vleesvarkens. De zeugenstal voldoet aan de huidige normen inzake dierenwelzijn en milieu. Het bedrijf werkt al met groepshuisvesting, iets wat de EU verplicht. Dit polderbedrijf teelt maïs, tarwe en suikerbieten.

9.  Nieuwe Bien Acquishoeve, Martin en Christine Obin-Feryn en Pieter, Oude Zeedijk 38

Gemengd landbouwbedrijf, grenzend aan het Komgrondengebied van Lampernisse bestaande uit melkvee, fok- en vleesvarkens en akkerbouw. De drinkwatervoorziening gebeurt via een waterzuivering uit de nabijgelegen Zaadgracht. De zuivering bestaat uit een snelle zandfilter, gevolgd door een actieve koolfilter en een uv-ontsmettings-installatie. Vanuit het opslagreservoir gebeurt ook de waterverdeling over het bedrijf. Het ruwvoeder voor het melkvee wordt op het bedrijf geteeld.

10. Hoge Walhoeve, Dirk en Maddy Goemaere-Deschoemaeker, Jagersstraat 4

- Gemengd bedrijf bestaande uit akkerbouw met teelt van suikerbieten, vlas en graangewassen
- Gesloten varkensbedrijf met zeugen en afmest van biggen, eigen veevoedeproductie
- biogasinstallatie:
  * Installatie die mest, energiegewassen, natuurmaaisel en organische bijproducten vergist tot biogas
  * Motor met als brandstop biogas die groene stroom produceert en op het net plaatst
  * Installatie die het digestaat (eindproduct uit de vergistingstanks) verwerkt tot gedroogde organische meststof en herbruikbaar water

11. ’t Zwaluwnest, Rik Logghe, Kapellestraat 3

Gemengd landbouwbedrijf bestaande uit melk- en vleesvee en akkerbouw. Het melkvee is gehuisvest in een ligboxenstal met roostervloer. Het vleesvee zit in ingestrooide loopboxen. De kalveren van het vleesvee blijven op het bedrijf tot ze slachtrijp zijn. De akkerbouw bestaat uit tarwe, maïs, suikerbieten, grasland en aardappelen. De aardappelen worden op de hoeve verkocht.

Broekagieboerenroute:
start Grote Markt  -  fietslus van 28,6 km

12. hoeve Tiliagoed, Marc en Chantal Desimpel-Falin, Eikhofstraat 98

Melkveebedrijf met bijhorend jongvee. De melk wordt opgehaald door de coöperatieve melkerij Milcobel en verwerkt in Inza-melk, Brugge-kazen en Yscoproducten. De gronden worden gebruikt om maïs en gras te telen en zo het vee van voeder te voorzien. Een deel van de benodigde energie wordt zelf geproduceerd via zonnepanelen. De koeien drinken uitsluitend regenwater dat wordt opgevangen in een vijver en gezuiverd via een lavafilter met zuiverende planten.

13. Sanekinshil, Hans en Rita Deschoemaeker-Verhaeghe, Pluimstraat 1

Grove groenten en aardappelen. De hoofdteelt en tevens de meest arbeidsintensieve is prei. De prei wordt geleverd aan de REO-veiling in Roeselare. Het bedrijf voldoet aan de eisen van het kwaliteitslastenboek Flandria en zelfs GlobalGap. Jaarlijks gebeurt hiervoor een keuring. Het opkweken van preiplanten, het uitplanten en het schonen van de prei gebeurt volledig met eigen arbeidskrachten.

14. Sparhoeve, Kris en Sofie Debruyne-Lamont, Kattestraat 10

Boomkwekerij. Dit dynamisch bedrijf legt zich toe op het kweken van bloeiende tuinplanten zoals Calluna, Cytisus(brem), Erica, Hosta, Hydrangea, Lavandula,… en haagplaten zoals Buxus, Elaeagnus, Leylandii, Lonicera, Prunus, Thuya, ... Alles wordt in pot geteeld. Al het water wordt gerecycleerd.

15. De Lange Dreve, Benny en Veerle Sanders-Demonie, Kattestraat 5

Gesloten varkensbedrijf met akkerbouw. De biggen worden er geboren en opgekweekt tot slachtrijpe vleesvarkens. De maïs wordt geteeld als voeder voor de varkens.

16. ’t Hof De Lindenpoorte, Paul Wullepit, Korte Veldstraat 7

Een duurzaam melkveebedrijf waar de koeien automatisch gemolken worden met de melkrobot. Waterzuivering Biotower en rietveld. Gras en maïs worden geteeld voor dierenvoeder. Bereiden en verkoop van hoeveijs in potjes en dozen of ijstaarten op bestelling. In een gedeelte van de gebouwen wordt aan hoevetoerisme gedaan.

17. Hoeve Koen Verhoest, Einsdijckstraat 3

Gemengd landbouwbedrijf met melkvee en grasland. Aardbeien worden er geteeld in de vollegrond.

18. De Groote Waere, Renate Baert, Vladslostraat 21

Hertenboerderij en bed & breakfast. Vlees van edelherten is een gezond, vetarm en natuurlijk product. Het vlees wordt verkocht op de boerderij. De gastenkamers geven aan iedereen de nodige ontspanning en rust op het platteland.

19. Hoeve Luc en Kurt Bryon, Praetweg 1

Gesloten familiaal varkensbedrijf - van big tot vleesvarken. De zeugenstal werd gerenoveerd tot de laatste milieunormen. In de nieuwe vleesvarkensstal, achteraan op de hoeve, werd een biologische luchtwasser geïnstalleerd. Deze reduceert stof en geur. Er wordt akkerbouw geteeld. Deze teelt bestaat niet alleen uit klassieke teelten zoals aardappelen en maïs, maar ook uit groenten zoals wortelen, erwten en spinazie voor de groentenverwerkende industrie.

20. Kakelend Kippenmuseum, Hendrik en Regine David-Laverge, Wittepoortstraat 25

Alternatieve kinderboerderij met verkoop van zelf gefokte neerhofdieren. Je komt er meer te weten over de weg van het ei tot de kip, van kalf tot koe en maakt kennis met een waaier van uitheemse soorten (pluim)vee. Er is een toegankelijk educatief wandelpark voor jong en oud.

21. Het Dischhof, Dries Debergh, Dodepaardenstraat 58

Op zoek naar een biologische en Belgische brie of camembert? De Keiemse Witte en het Keiems Bloempje verdienen zeker een plaats op je biologische kaasplank. De Keiemnaar, de Keiemtaler, yoghurt, roomijs en hoeveboter verrijken het aanbod. De kazen van het Dischhof worden gemaakt met volle rauwe melk, microbieel stremsel en zeezout. Naast thuisverkoop (van 9 tot 12 uur, niet op zondag) staan ze iedere zaterdag op de boerenmarkt.

Openingsuren & contact

Landbouw

Tel.
051 79 31 90
e-mail
landbouw@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar