naar inhoud

Landbouwraad

Samenstelling

Kunnen één stemgerechtigd lid afvaardigen: schepen voor landbouw of andere persoon aangeduid door schepencollege, boerenmarkt, polderbestuur Noordwatering, polderbestuur Middenkustpolder, polderbestuur Zuidijzerpolder, polderbestuur Bethoosterse Broeken, Velt, Verbond der Volkstuinen en de stedelijke milieuraad.

Kunnen drie stemgerechtigde leden afvaardigen: Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Landbouwcomice.

Nieuwe leden kunnen worden voorgedragen door een nog niet vertegenwoordigde organisatie, die volgens haar doelstellingen georiënteerd is op het bevorderen van de land- en tuinbouwbelangen, minstens drie jaar bestaat en het bewijs levert van regelmatige en voortdurende activiteit. Naast deze stemgerechtigde leden kan iedere fractie van de gemeenteraad een niet-stemgerechtigd lid afvaardigen.

Taak

De belangen van de landbouw behartigen, de streekeigen hoeveproducten promoten, het imago van de landbouw opkrikken. De landbouwraad brengt advies uit over landbouwmateries. Daarnaast wil ze noden en behoeften van de landbouw signaleren, onderzoeken en initiatieven nemen.

Aantal vergadermomenten

Een zestal per jaar.

Huidige voorzitter

Isabelle De Wispelaere, pdelputte@telenet.be, 051 55 58 52.

Verkiezingen

De voorzitter wordt verkozen door de leden van de landbouwraad.

Profiel van de leden

We doen een oproep naar land- en tuinbouwers die wensen te participeren aan de landbouwraad. De kandidaten moeten worden voorgedragen door een erkende landbouworganisatie, die al minstens drie jaar werking heeft. Niet alleen deelnemen aan de vergaderingen is belangrijk maar ook initiatieven kunnen nemen ten gunste van de landbouw, participeren in werkgroepen zoals voor de landbouwdag en de landbouweducatie.

Openingsuren & contact

Landbouw

Tel.
051 79 31 90
e-mail
landbouw@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar