naar inhoud

Landbouweducatie

In Diksmuide bestaat er een project rond landbouweducatie voor scholen.

Het centraal thema is de voedingspiramide. Dit is een thema dat al opgenomen wordt in het leerprogramma van de lagere school. Het is aan te bevelen dat er vooraf klassikaal rond dit thema wordt gewerkt, dat de leerkrachten dit bezoek aan de boerderij grondig voorbereiden en de kinderen al kunnen warm maken voor hun uitstap. Zo kunnen de leerlingen zich al een beeld vormen van wat er op het landbouwbedrijf kan bezichtigd worden.

De landbouwraad van Diksmuide wil de leerlingen op de dag van hun bezoek vóór vertrek naar het landbouwbedrijf een stevig ontbijt aanbieden met typisch Diksmuidse hoeveproducten waarvoor we de hulp van de ouderraad inroepen voor de bediening.

Daarna kunnen de kinderen hun bezoek met de fiets naar een melkveebedrijf uit het provinciaal netwerk “Met de klas de boer op” aanvatten. Het ligt in onze bedoeling om iedere leerling in het lager onderwijs de kans te bieden om een modern melkveebedrijf begeleid te kunnen bezoeken.

Openingsuren & contact

Landbouw

Tel.
051 79 31 90
e-mail
landbouw@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar