naar inhoud

Hoeveverfraaiing - bedrijfsintegratie

Bij hoeveverfraaiing of erfbeplanting staat het verfraaien van de hoeve of het beplanten van het erf centraal. Als we spreken van bedrijfsintegratie blijven deze zaken belangrijk, maar plaatsen we de aankleding van het land- of tuinbouwbedrijf in het ruimer perspectief van de omgeving plaatsen.

Een landschappelijk integratieplan is niet alleen een verplichte voorwaarde bij een omgevingsvergunning, het is ook de opstap naar een betere boer-burgerrelatie.

Inagro – het onderzoekscentrum voor de land- en tuinbouwsector – is je  rechterhand voor advies en opmaak van een landschappelijk integratieplan of fungeert als trajectbegeleider bij een vergunningsdossier. Meer info vind je op de website van de organisatie.

Opmaak van landschappelijk integratieplan

Trajectbegeleiding vergunningsdossier