naar inhoud

Hoeveverfraaiing

De actie “hoeveverfraaiing” bestaat al meer dan 40 jaar en verdient speciale aandacht. De idee om meer aandacht te schenken aan de hoeveverfraaiing werd ingegeven door het succes bekomen met beplantingen aangelegd op hoeven waar het POVLT proefvelden aanlegde, met het doel de bezoekers aan deze proefbedrijven in een mooier kader te kunnen ontvangen. De medewerker van het Centrum, die instond voor de erfbeplanting van de hoeven waar de proefvelden door het Centrum werden aangelegd, gaf talrijke lezingen in landbouwverenigingen en voor de leden van landelijke vrouwenorganisaties. Zo werden de boeren en tuiniers bewust gemaakt van de mogelijkheden waarover zij beschikken om op hun bedrijf een passende beplanting aan te brengen.

In 1966 achtte het Provinciaal Comité voor Landbouw in samenwerking met het Provinciaal Tuinbouwcomité het nuttig de ganse West-Vlaamse land- en tuinbouwbevolking in de actie “hoeveverfraaiing” te betrekken door het organiseren van een jaarlijkse prijskamp. Deze prijskamp kende van meet af aan een ongehoord succes. Niettegenstaande hij slechts einde mei werd aangekondigd en de inschrijvingen op 15 juni werden afgesloten, werden het eerste jaar 180 deelnemers genoteerd. Vele inschrijvingen gebeurden met het doel ter gelegenheid van het bezoek van de jury een deskundig advies te ontvangen voor de beplanting op de hoeve. Nu zijn er zo’n 140 aanvragen voor bedrijfsbeplanting per jaar en 40 aangaande agrarische architectuur.
 
In 2005 werd de benaming “hoeveverfraaiing” omgevormd tot “bedrijfsintegratie” omdat naast de beplanting rondom de hoeve ook de architectuur in beschouwing genomen wordt.

Openingsuren & contact

Landbouw

Tel.
051 79 31 90
e-mail
landbouw@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar