naar inhoud

Grauwe ganzen

Als een wildsoort schade veroorzaakt aan gewassen of eigendommen kan de grondgebruiker of -eigenaar de wildsoort (laten) bestrijden als er geen andere oplossing bestaat.

Voorwaarden

De bestrijding moet minstens 24 uur op voorhand worden gemeld aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Reglement

Wil je als grondeigenaar of grondgebruiker overgaan tot bestrijding dan moet je eerst de jachtrechthouder schriftelijk in gebreke stellen. Bestrijding is immers pas aan de orde als alle andere oplossingen faalden.

Openingsuren & contact

Landbouw

Tel.
051 79 31 90
e-mail
landbouw@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar