naar inhoud

Organogram stad en OCMW

Binnen de stads- en OCMW-diensten werken een 320 mensen.  Aan het hoofd staat de algemeen directeur.

Een dertigtal stads- en OCMW-diensten zorgen voor een ruim aanbod aan diensten en producten. Een goede structuur van deze diensten is daarbij heel belangrijk. Het organogram geeft je een beeld van de structurering van de diensten.

Naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur werd er een gezamenlijk organogram stad & OCMW opgemaakt.

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar