naar inhoud

Organogram stad en OCMW

Binnen de stads- en OCMW-diensten werken een 320 mensen.  Aan het hoofd staat de algemeen directeur.

Een dertigtal stads- en OCMW-diensten zorgen voor een ruim aanbod aan diensten en producten. Een goede structuur van deze diensten is daarbij heel belangrijk. Het organogram geeft je een beeld van de structurering van de diensten.

Naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur werd er een gezamenlijk organogram stad & OCMW opgemaakt.