naar inhoud

Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Er kunnen 4 beslissingen worden genomen.

  • Orgaandonatie voor transplantatie
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek

Voor wie

Iedereen die ingeschreven staat in het bevolkingsregister of langer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister en in staat is zijn of haar wil kennen te geven kan zich registeren als orgaandonor.

Indien een minderjarige een procedure orgaandonatie wil opstarten dient hij vergezeld te worden van een ouder.

De registratie moet opnieuw gebeuren wanneer de minderjarige de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.

Alle orgaandonaties geregistreerd na de leeftijd van 18 jaar blijven voor onbepaalde duur geldig.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na jouw dood toe tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens je leven
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Hoe aanvragen

- bij de gemeente of stad waar je woont

- via de huisarts (vanaf 1 juli 2020)

- online via www.gezondheid.be (vanaf 1 juli 2020)

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • eventueel het ingevuld formulier voor orgaandonatie

Meer info

Meer informatie over de verklaring van de wilsuitdrukking over wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden is vind je www.beldonor.be