naar inhoud

Naturalisatie

 

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid. Ook staatlozen kunnen een beroep doen op naturalisatie. Erkende vluchtelingen kunnen door de wetswijziging vanaf 1 januari 2013 geen naturalisatieaanvraag meer indienen.

Hoe aanvragen

Kan via onze diensten aangevraagd worden. Wij kunnen je begeleiden bij deze aanvraag