naar inhoud

Nationaliteitsverklaring

De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari 2013 gewijzigd. Die wet kan steeds geraadpleegd worden op het internet (in het Nederlands en in het Frans).

Kostprijs

150 euro

Dit bedrag moet je betalen aan de ontvanger van de registratie en is alleen van toepassing voor volwassenen.

Reglement

Wetboek van de Belgische nationaliteit

  • wet van 4.12.2012 (verschenen Belgisch Staatsblad van 4.12.2012)
  • wet van 27.12.2012 (Belgisch Staatsblad van 31.12.2012)

Wat meebrengen

Breng bij een eerste bezoek aan het loket van de Burgerlijke Stand je verblijfskaart mee.

Je krijgt van de baliemedewerker een lijst van documenten die je nog moet binnenbrengen.

E-loket

  • Nationaliteitsdocument van jezelf - aanvraag uittreksel

    Formulier
  • Nationaliteitsdocument door een derde - aanvraag uittreksel

    Formulier