naar inhoud

Naamswijziging

Namen en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Hiermee identificeer je jezelf. Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je naam laten wijzigen. Je kunt eventueel je naam én voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kunt uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent;
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wilt;
 • er ernstige redenen zijn;
 • de nieuw gewenste naam geen aanleiding geeft tot verwarring;
 • de nieuw gewenste naam jou of derden niet kan schaden.

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent;
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil;
 • de nieuw gewenste naam geen aanleiding geeft tot verwarring;
 • de nieuw gewenste naam jou of derden niet kan schaden.

Hoe aanvragen

 1. Meld je bij het centraal onthaal tijdens de openingsuren of maak een afspraak bij de dienst burgerzaken voor de nodige documenten.
 2. Je dient je aanvraag schriftelijk in bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115 in 1000 Brussel. ( http://www.just.fgov.be )

Als je kinderen hebt die jouw naam dragen moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig? Dan moet de aanvraag ingediend worden door de ouders (of voogd). Als de aanvraag door slechts één ouder is ingediend, dan wordt de andere ouder daarover ingelicht.

De procedure duurt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden. Door de naamsverandering bent je verplicht ook jouw identiteitspapieren, rijbewijs, ... te vernieuwen.

Kostprijs

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaal je 740 euro.

Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar 49 euro.

Wat meebrengen

De rechtbank heeft per persoon volgende stukken nodig:

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingenen en de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een schriftelijke verbintenis waarin je aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
 • een uittreksel uit het strafregister.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur