naar inhoud

Getuigschriften militie

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

 

Voor wie

Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Je kan dit getuigschrift krijgen bij

  • het gemeentebestuur van de woonplaats (indien de huidige woonplaats geen militiegegevens heeft, neemt deze contact op met de vorige woonplaats voor inlichtingen).
  • het gemeentebestuur van de militiewoonplaats als je niet meer in België woont. Dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.

Hoe aanvragen

Je vraagt het militiegetuigschrift persoonlijk aan bij de dienst Bevolking. 

Je  kan het attest of uittreksel ook aanvragen bij het Ministerie van defensie: Ministerie van Defensie Algemene directie Human Resources Divisie Personeel Centrale dienst van het stamboek (HRG - A/N) Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1, 1120 Brussel t 02 264 63 44

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • militieboekje of de laatst ontvangen militiedocumenten

 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur