naar inhoud

Verkiezingen - algemene info

Overzicht verkiezingen in België:

De verkiezingen die doorgaan in België zijn:

 • verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Senaat (om de 5 jaar) - onrechtstreeks
 • verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Vlaamse Raad (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Waalse Gewestraad (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de provincieraden (om de 6 jaar)
 • verkiezing van de gemeenteraden (om de 6 jaar)

Kiezerslijsten zijn niet ter inzage, maar elke inwoner kan bij de dienst bevolking nagaan of hij/zij erin is opgenomen

Voorwaarden

Europese verkiezingen

Het Europees Parlement (ook wel Europarl of kortweg EP) is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is het enige instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen; hiervoor vinden één keer per vijf jaar de Europese verkiezingen plaats in de diverse lidstaten.

Bij de Europese verkiezingen in België worden er nieuwe leden aangeduid voor het Europees Parlement. De verkiezingen voor dit parlement in België worden georganiseerd door de federale overheid.

Federale verkiezingen

Bij de federale verkiezingen worden er nieuwe leden aangeduid voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat. In de kamer worden alle leden rechtstreeks verkozen. De Senaat wordt niet meer rechtstreeks verkozen, maar wordt een "ontmoetingsplaats" van de deelstaten.

Er komen nieuwe verkiezingen binnen de 40 dagen nadat het parlement ontbonden wordt. Dat kan gebeuren om verschillende redenen:

 • Nadat de regering niet meer voldoende steun heeft in het parlement (dus gevallen is) en er kan geen nieuwe bestuursmeerderheid gevormd worden, wordt het parlement ontbonden.
 • Het parlement ontbindt zichzelf de facto als er een wet wordt gestemd met daarin een lijst van artikelen ter Herziening van de Grondwet.
 • Het parlement zal zichzelf ontbinden na 5 jaar legislatuur.

Om te mogen deelnemen aan de verkiezingen moet je minstens 21 jaar zijn. De verkiezingen voor het federale parlement worden georganiseerd door federale overheid. Namelijk de FOD Binnenlandse Zaken, Directie van de Verkiezingen.

Vlaams Parlement

De verkiezingen voor het Vlaams Parlement gebeuren in 6 kieskringen. Elke kieskring heeft een aantal vertegenwoordigers die ze naar het parlement mag sturen. In elke kieskring zullen er zich dus andere lijsten aan de kiezers voorstellen. Voor het Vlaamse parlement lopen de grenzen van de kieskringen gelijk met de provinciegrenzen. De Vlaamse inwoners van het Brusselse gewest kunnen ook enkele vertegenwoordigers naar het Vlaamse parlement sturen. Die Brusselse vertegenwoordigers kunnen enkel stemmen over gemeenschapskwesties.

Provinciale verkiezingen

De provincieraden worden samen met de gemeenteraden om de zes jaar vernieuwd op de tweede zondag van oktober.

Gemeenteraadsverkiezingen

Bij deze verkiezingen worden de Belgische gemeenteraden verkozen. Ze vinden zesjaarlijks plaats en vallen samen met de provincieraadsverkiezingen en de districtraadsverkiezingen in Antwerpen. Elke gemeenteraad wordt verkozen via het systeem Imperiali.

Reglement

Kiezerslijsten zijn niet ter inzage en niet te koop, maar elke inwoner kan bij de dienst bevolking nagaan of hij/zij erin opgenomen is.

Meer info

Voor alle informatie kan je terecht bij de dienst burgerzaken.
an.sinnaeve@stad.diksmuide.be ,
051 79 30 15

Bekijk ook

Meer uitleg over deze verkiezingen kan u terugvinden op www.ibz.rrn.fgov.be

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur