naar inhoud

Aanvragen vastgoedinformatie

Met het oog op een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening is er sinds 8 januari 2024 een nieuwe werkwijze voor het aanvragen van en verlenen van vastgoedinformatie.

Nieuwe procedure

Dossier vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet de verkoper allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Retributieprijs lokaal bestuur

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze stad bedraagt 116,70 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts eenmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van vijf kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel één of meerdere gebouweenheden geregistreerd zijn.

Platformretributie 

De platformretributie bedraagt 36,50 euro (excl. btw) per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijs, betaling & facturatie is terug te vinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Ben je een notaris?

Dan kan je enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in het eNotariaat.

Ben je een vastgoedmakelaar?

Dan kan je een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

Ben je een particulier?

Je kan een aanvraag doen via 'Mijn Burgerprofiel'. Bij elke aanvraag wordt er nagegaan of je effectief eigenaar bent van het perceel waar je de vastgoedinformatie voor opvraagt. 

Opgelet: indien blijkt dat je als aanvrager niet de eigenaar bent van het perceel, krijg je de gemaakte kosten niet terugbetaald.

Vind je als aanvrager onvolledigheden of fouten terug in de afgeleverde inlichtingen? Dan kan je contact opnemen met het lokaal bestuur (notarisattest@diksmuide.be) dat het dossier verwerkt heeft. Een correctieaanvraag kan uiterlijk 30 dagen na de initiële validatiedatum van het dossier en is kosteloos.

Het Vastgoedinformatieplatform voorziet later een specifiek proces om correcties door te geven via het platform.