naar inhoud

Aanvragen vastgoedinformatie

Met het oog op een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening startten wij op 1 november 2020 met een nieuwe werkwijze voor het aanvragen van en verlenen van vastgoedinformatie.

 

Nieuwe procedure

Registratie (eenmalig)

Om een aanvraag voor vastgoedinformatie in te dienen, is het noodzakelijk dat je geregistreerd bent in ons systeem, hetzij als vastgoedkantoor, hetzij als notaris of notarieel medewerker. Onder één organisatie kun je meerdere aanvragers registreren. De uit te voeren betalingen worden gebundeld onder de organisatie. De registratie gebeurt steeds op basis van een e-mailadres. Laat dit even weten via notarisattest@diksmuide.be

Webformulier invullen

Geregistreerde gebruikers kunnen hun aanvraag indienen via de volgende link: http://geoitgis.geo-it.be/notarisbrief/form.html?niscode=32003. Dit formulier bevat naast de gegevens van de aanvrager de kadastrale gegevens van het goed zoals gekend bij het kadaster (CaPaKey), raadpleegbaar via de website van de Vlaamse overheid www.geopunt.be.

Betaling

Na registratie van je aanvraag ontvang je een overschrijving voor online betaling. Dit kost 116,70 euro per cluster percelen.

Vastgoedinformatie effectief ontvangen

Je ontvangt de vastgoedinfo binnen maximaal 30 werkdagen.